top of page

הלוואות למסורבים

Consultant at work

זמן רב ניסיתם לקבל אשראיים וקיבלתם סירוב. התהליך מלווה בקשיים הן כלכליים והם נפשיים.

אנו בבית האשראי ננסה להפוך את תהליך גיוס האשראי לתהליך פשוט, שקוף ומובן הן ללווים והן למלווים.

 

המוטו המנחה אותנו בבית האשראי במקרים של מסורבים – "האם הפתרון אשר נשיג ללווה מוציא אותו מהבוץ?"– רק במקרה והתשובה לשאלה זו היא כן – אנו נתחיל בתהליך.

תהליך גיוס אשראי למסורבי בנקים:

פגישת ייעוץ ראשונה ללא עלות וללא התחייבות – בפגישה נאבחן את הבעיה. נבנה אסטרטגיית לפתרון.  נבין עלויות והשלכות.

בניית הבקשה ופנייה לגופי מימון שונים

ליווי בעת ביצוע ההלוואה.

1

2

3

bottom of page