top of page

שפיצרכארד

לנוחיותכם הנפקנו טבלת תשלומים.הטבלה מתייחסת ל 10,000 ₪ הלוואה. ע"פ תקופות וריביות שונות. כל שעליכם לעשות הוא לבחור את הריבית שנוחה לכם ואת התקופה הרצויה לכם ולהכפיל במכפלת ההלוואה.

לדוגמא:

הלוואה נדרשת – 430,000 ₪ 

  • ריבית נוחה – 3%

  • תקופת הלוואה מבוקשת – 15 ש'

  • ע"פ הטבלה ההחזר החודשי הינו 69.1 ₪ (דוגמא מודגשת)

  • מכפלת ההלוואה - 10,000 ₪ נכנס ב 430,000 ₪ - 43 פעמים. 


מכאן שההחזר החודשי על סכום זה יהייה:

  • 69.1 ש"ח * 43 = 2,971 ש"ח 

bottom of page