top of page

עומדים לקחת משכנתא?
אנו ממליצים לכם לקרוא את הנקודות הבאות .

בדקו האם אתם מסוגלים לעמוד בתשלומי המשכנתא?

 

ודאו שהיחס בין סך ההתחייבויות שלכם הוא בשווי 25-30% מסך הכנסתכם נטו. לדוגמא – זוג שהכנסתו המשותפת היא 11,000 ₪ נטו – יכול לעמוד בהתחייבות של עד כ-3,300 ₪ לחודש.

הוצאות נלוות לנטילת משכנתא

שימו לב, בעת נטילת המשכנתא יש עלויות נלוות כגון: עמלת פתיחת תיק בבנק,הערכת שמאי לשווי הנכס (כ-1,000 ₪), עמלות רישום בטאבו וברשם המשכונות, ביטוח על הנכס, ביטוח חיים ועוד. את רוב התשלומים הללו תיאלצו לשלם במזומן ובמקום, לכן בדקו שיש בידכם את האפשרות לעשות זאת.

הוצאות "גדולות" נוספות.
 

בעת רכישת דירה יש הוצאות גדולות נוספות כגון: מס רכישה, שיפוצים, הובלות, תכנון אדריכלי, דמי תיווך, שכ"ט עו"ד ועוד. יש להכין מסגרת תקציבית הכוללת הוצאות אלו. שימו לב ניתן להגדיל את המשכנתא הנלקחת לצורך מימון הוצאות אלו.

הון עצמי


רוב הבנקים מעניקים עד 70% משכנתא, משווי הדירה. האם הצלחתם לחסוך מספיק הון עצמי לצורך רכישת הדירה, . כ- 30%. שימו לב נטילת הלוואות נוספות לצורך מימון הדירה אינן נחשבות כהון עצמי, ועלולות לסבך אתכם בעתיד. יתרה מכך הבנקים עשויים לסרב לתת לכם מימון.

האם אתם לקוחות "מסוכנים" לבנק?!

 

ודאו שאתם ניגשים לנטילת המשכנתא, כאשר היסטריית האשראי שלכם נקייה מרבב. דהיינו, האם אתם חונקים את מסגרת האשראי שלכם? האם יש לכם צ'קים שלא כובדו לאחרונה? האם אתם"חיים על הלוואות"? במידה ועניתם על אחת השאלות בכן –  יתכן והבנק יסרב להעניק לכם הלוואות"?  על כן, עיצרו ו שיקלו שוב את רכישת הדירה. אולי תמתינו עם הרכישה עד אשר המצב ייתייצב, או שמא כדאי לקנות נכס זול יותר. 

אם לקחתם משכנתא ב 7-15 שנים האחרונות קיים סיכוי ממשי שהמשכנתא שלכם אינה אטרקטיבית. ייתכן והיא הייתה אטרקטיבית למועד הקמתה לפני מספר שנים, אך מאז השתנו התנאים במשק – 

* שערי המט"ח והצמדות השתנו 

* הריביות קטנו בצורה משמעותית  

* ישנם מסלולים חדשים ואטרקטיביים

אם כך נשאלת השאלה – "האם ישנה הצדקה כלכלית" למחזר את המשכנתא?

לשם כך בניתי שאלון "כדאיות"  קצר אשר מטרתו, לבחון את האפשרויות להוזלת המשכנתא הקיימת, והתאמתם לתנאי השוק כיום. 

מבחן כדאיות מחזור משכנתא

בחן את עצמך

ב. מהי יתרת תקופת ההלוואה עד לסיומה:
1. פחות מ 5 שנים
2. 5-10 שנים
3. 10-18 שנים
4. 18 שנים ומעלה

א. מהי יתרת המשכנתא לסילוק נכון להיום :
1.עד 250,000 ₪
2. 250,000-400,000 ₪
3. 400,000-600,000 ₪ 
4.מעל 600,000 ₪ 

ד. מהו שיעור הריבית הממוצעת על ההלוואה:
1. פחות מ 3%
2. 3%-4%
3. 4%-5%
4. יותר מ - 5%

ג. מהו חלקן של ההלואות צמודות המדד בהלוואה?
1. עד 25%
2. 25%-40%
3. 40%-60%
4.מעבר ל -60%

סכם את תשובותיך

4-6 נקודות:
תנאי ההלוואה שלכם הינם סבירים ביחס לתנאי השוק כיום, ואין צורך לבצע מחזור להלוואה. 

7-10 נקודות:

יש צורך לבחון את כדאיות המשכנתא – ישנה סבירות לכדאיות כלכלית למחזור המשכנתא, ופוטנציאל גבוה לחסכון.

11-16 נקודות:

המשכנתא שלכם אינה אטרקטיבית, אתם משלמים מידי חודש סכומים גבוהים מידי. ניתן לחסוך כסף רב. ואפילו לקצר את תקופת ההלוואה, יש לבחון בהקדם את נושא ההצמדות!!!

הגיע הזמן למחזר משכנתא

bottom of page