top of page

מיואשים מהמשכנתא

המשכנתא לוחצת

יתרת המשכנתא בקושי יורדת

בידקו את המשכנתא ותרוויחו הרבה מאוד כסף!!! 

בדיקת מחזור משכנתא - חינם וללא התחייבות!

מחזור משכנתא

 

יש לכם משכנתא כבר כמה שנים.

בזמן שלקחתם את המשכנתא התחייבתם לתקופה מסויימת, בריבית מסויימת ובתנאים מסויימים.

האם המשכנתא שלכם עדיין אטרקטיבית????

 

מחקרים ומשאלים רבים הוכיחו כי הרוב המוחלט של האוכלוסייה לא עוקב אחר תנאי המשכנתא שלו,
ונכנס למצב של אפתיות בכל הנוגע לתנאי השוק. למרות שישנה אפשרות למחזר את המשכנתא בכל
נקודת זמן בבנק המקורי בו נלקחה המשכנתא או לעבור לבנק למשכנתאות אחר.

 

דברים רבים קרו במהלך השנים:

 • * תקופת ההלוואה התקצרה (לדוגמא: לקחתם הלוואה לפני 8 שנים למשך 25 שנים. היום יתרת ההלוואה היא רק 17 שנים)

 • * הריביות במשק השתנו – בשנים האחרונות הוזלו משמעותית

 • * שערי מט"ח השתנו

 • * מדדים עלו וירדו

 • * ערכי הנכסים העלו וכתוצאה מכך שיעור המימון ירד

 • * נוצרו מוצרים חדשים ואטרקטיביים

 

לכן מומלץ מאד לבחון אחת למספר שנים את האטרקטיביות של המשכנתא שלכם. ייתכן ויש הצדקה כלכלית למחזר את המשכנתא ובכך לחסוך כסף רב!!!!

 

מה זה מיחזור משכנתא?

מיחזור משכנתא נועד להיטיב את ההלוואה עליה התחייבת בעבר. המשמעות המעשית היא סילוק ההלוואה הקיימת, ולקיחת משכנתא חדשה בתנאים טובים יותר.

שיפור תנאי המשכנתא בא לידי ביטוי בהוזלת הריביות, הפחתת הצמדות למדד ועל ידי כך ניתן ליהנות מהקטנת ההחזר החודשי או מקיצור תקופת המשכנתא ובמקרים מסוימים ניתן אף ליהנות משניהם.

מהן הסיבות למיחזור?

 

הסיבה המרכזית למיחזור היא חסכון בכסף!!!!

 

 • הריביות של המשכנתא עליהן התחייבתם בעבר יקרות בהשוואה לאלטרנטיבות הקיימות כיום בשוק.

 • מחירי הדירות בישראל עלו משמעותית בשנים האחרונות, בינתיים אתם שילמתם את המשכנתא ויתרת ההלוואה הצטמצמה. התוצאה הישירה של מצב זה הינה ירידת שיעור המימון – שיעור מימון נמוך משפיע באופן ישיר על גובה הריבית.

 • כיום קיימים בשוק המשכנתאות מסלולי משכנתא זולים ואטרקטיביים שלא היו קיימים כשלקחת את המשכנתא. מעבר למסלולים אטרקטיביים יותר מאפשרים חיסכון כספי בהלוואה.

 • עם השנים הכנסתכם גדלה ויכולתכם לעמוד בהחזר חודשי גבוה יותר – לכן מומלץ לקצר את תקופת ההלוואה. 

 • ייתכן וההחזר החודשי "חונק" אתכם ויש צורך בהקטנה של ההחזר החודשי. 

 

האם תמיד כדאי למחזר? 
כל משכנתא נבדקת לגופו של מקרה. הכדאיות הכלכלית במיחזור נבדקת בצורה קפדנית. ישנן הלוואות "צעירות"
שנלקחו לפני מספר קטן של שנים ואז הכדאיות הכלכלית היא קטנה.

בהרבה מההלוואות ישנן עמלות פרעון מוקדם. ולעתים גובה העמלה מוציא את "העוקץ" בכדאיות המחזור.

 

 

מהן האופציות למחזור ? 

הה

 • הקטנת החזר חודשי  - בניית משכנתא חלופית, תוך שמירה על יתרת התקופה המשוקללת שנותרה, ע"י מחזור יתרת ההלוואה ועמלות הפרעון המוקדם (במידה ויש). מצב כזה מביא לחסכון מצטבר בהחזר החודשי.

 

 • קיצור תקופה ושמירה על החזר חודשי קיים – במידה והלקוח מבקש לשמור על אותו החזר חודשי אותו הוא משלם במשכנתא הקיימת. תיבחן האפשרות לקצר את תקופת ההלוואה ובכך לחסוך שנים של תשלומים ולחסוך כסף רב.

 

 • הקטנת החזר חודשי וקיצור תקופת ההלוואה- בשנים האחרונות אנו עדים לירידת הריביות לרמות נמוכות ביותר. נתון זה הביא לאפשרות של הקטנת ההחזר חודשי וקיצור תקופת ההלוואה. מצב זה הינו אופטימלי ומביא לחסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים.

 

 • הגדלת ההחזר החודשי וקיצור תקופה- במקרה והכנסותיך גדלו מאז לקחת את הלוואת המשכנתא. וכיום יש באפשרותך לשלם החזר חודשי גבוה יותר. ניתן לקצר את יתרת התקופה של ההלוואה (בדרך כלל קיצור של 2-7 שנים) ובכך לחסוך הון רב.

 

 • הקטנת ההחזר החודשי בשל נסיבות כלכליות – ההחזר החודשי "חונק" אתכם. ישנם מקרים של מיחזור הלוואה והארכת תקופה. ע"מ להקל בתזרים החודשי. גם במקרים אלו יש לבחון את המסלולים החסכוניים והמשתלמים ביותר.

 

בדיקת מחזור חינם

וללא התחייבות!!!

Work Desk

בדיקת כדאיות מחזור משכנתא חינם!!!

אני מזמין אתכם להעביר אליי לבחינת המשכנתא הקיימת שלכם. ולבחון האם יש כדאיות כלכלית למיחזור. הבדיקה נעשית בתוך 12-24 שעות ללא עלות וללא כל התחייבות מצידכם.

דוגמא לחיסכון ע"י מחזור משכנתא:
זוג פנה אליי לאחר שקיבל מהבנק הצעה למשכנתא. להלן פרטי המקרה:
* דירה במודיעין
* משכנתא משנת 2004
* הכנסות הלווים - 15,000 ש"ח 

תמצית המיחזור לתמהיל "בית האשראי":

 

 

 •  חסכון בהחזר החודשי 273 ש"ח 

 • חסכון מצטבר 150,000 ש"ח 

 • קיצור תקופת ההלוואה - 1 ש'

 • נקודות פרעון מוקדם ללא קנסות

 

המשכנתא הקיימת

התמהיל החדש של בית האשראי

bottom of page