top of page

משכנתא הפוכה - הלוואה נוחה לגימלאים

Image by Christian Bowen

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

היציאה לגמלאות מהווה עבור רבים נקודת מפנה הן בפן ההכנסות והן ברמת החיים.

על מנת לשמור על רמת חיים לה היו מורגלים ניתן לקבל הלוואה לכל מטרה וכל זאת ללא

תשלום חודשי או לחילופין החזר חודשי מופחת.

הבית בו אתם מתגוררים יכול להוות מנוף פיננסי עבורכם, וניתן להינות ממנו מבלי לפגוע בזכותכם עליו.

 

חשוב לדעת על משכנתא הפוכה:

 • * הבית שבבעלותכם מהווה בטוחה

 • * ניתן לקבל את ההלוואה בתשלום חד פעמי או בחלקים

 • * החזר ההלוואה מתבצע בדרך כלל במועד מכירת הבית על ידכם או על ידי השארים.

 • * הריבית הנצברת על סכום הקרן שנלקחה נוספת לסכום ההלוואה ומשולמת בעת החזר ההלוואה.

 • * במהלך חיי ההלוואה ניתן לפרוע אותה ללא קנסות.

 • * ההלוואה ניתנת לזוג או ללווה יחיד

 • * הבית נשאר בבעלותכם ואתם נשארים לגור בו.

 • * ניתן לשלם מידי חודש את הריבית הנצברת

 •  

זכאות למשכנתא הפוכה:

 • * ההלוואה מוצעת לבני 60 ומעלה, שבבעלותם בית / דירה.

 • * הגיל הקובע לשיעור המימון המקסימלי , הינו גילו של בן הזוג הצעיר.

 • * מאחר ואין החזרים חודשיים בהלוואה זו – אין הלווים צריכים להיות בעלי הכנסה חודשית קבועה. כמו כן אין צורך בביטוח חיים.

 • * אין צורך בהצהרת בריאות

 • * תנאי הכרחי – הלווים צריכים להיות מסוגלים לחתום על מסמכי ההלוואה בעצמם.

 • * במידה והנכס המשועבד מושכר / גרים בו דיירים – עליהם לחתום על התחחיבות לפנות את הבית בעת מועד פרעון ההלוואה.

 • * על הבית להיות נקי מחובות אחרים. אם זהו לא המצב כספי ההלוואה ישמשו קודם להסרת החובות, והיתרה תועבר אליכם.

 • * שיעור המימון נקבע מתוך שווי הנכס אותו קבע שמאי מטעם החברה

 •  

נקודות נוספות שצריך לדעת:

 • * אפשרויות עתידיות להגדלת ההלוואה- במידה וניצלתם את מלוא מסגרת ההלוואה, ניתן לבחון הגדלת המסגרת, בהתאם לעלייה בגילכם ועליה בשווי הנכס.

 • * מידי שנה ישלח "דיווח שנתי ללווה" המציג את פרטי ההלוואה במהלך השנה החולפת

 • * מידי שנה תתבקשו למלות שאלון קצר – ע"מ לעקוב אחר אירועים חריגים

 • * ניתן לפרוע את ההלוואה בכל עת וללא עמלת פרעון מוקדם

משכנתא הפוכה -תהליך פשוט וקל

פניה לבית האשראי

1

מילוי בקשת הלוואה

2

בדיקת מסמכי הלוואה

3

חתימה על מסמכי הלוואה

4

העברת הכסף לחשבון הלווים

5

משכנתא הפוכה -שיעור המימון

דוגמא:

 • * זוג בגילאים 78 ו – 72

 • * שווי הנכס (כפי שקבע השמאי) – 1,250,000 ₪

 • * שיעור ההלוואה המקסימלי לו זכאים בני הזוג:

1,250,000 ₪ * 27%  = 337,500 ₪

bottom of page