top of page

מקצוענות זה שם המשחק - לאחר שנקבעה לכם פגישה עם המומחה של בית האשראי, למעשה מתחיל תהליך בניית המשכנתא האופטימלית שלכם בתהליך של 4 שלבים:

1

1.  פגישה עם מומחה למימון- זהו התהליך החשוב מכולם, היות ובפגישה זו מקבל המומחה שלנו את פרטי העסקה המלאים ובוחן את יכולת ההחזר שלכם. פגישה זו מורכבת ממספר שלבים:
א. אבחון צרכים - המומחה יבחן את גובה המשכנתא הדרושה לכם ואת מהות העיסקה.
ב. אבחון פיננסי - המומחה יבדוק את המסמכים אשר נתבקשתם להביא לפגישה (אישורי הכנסה, תדפיסי עו"ש, תדפיסי הלוואות וכו'). בנוסף ייבדקו ההכנסות העתידיות שלכם (כגון: חסכונות, קרנות השתלמות, קופות גמל וכו'). במידה וקיימות הלוואות נוספות נחשב גם אותם לצורך קביעת יכולת ההחזר שלכם.
ג. גיבוש אסטרטגיה - לאחר שליבנו את הצרכים, שלכם ולאחר שבחנו את יכולת ההחזר שלכם, הגיע הזמן לגבש תוכנית פעולה. ביחד אתם ואנחנו נבנה אסטרטגיה נכונה ובטוחה עבורכם.

הערה: קורה שמומחה המשכנתאות מתרשם שההתחייבות אותה אתם עומדים לקחת עלולה לסבך אתכם, חובתנו כמומחים להזהיר אתכם מפני נטילת המשכנתא.

bottom of page