top of page

מבחן כדאיות מחזור משכנתא

אם לקחתם משכנתא ב 7-15 שנים האחרונות קיים סיכוי ממשי שהמשכנתא שלכם אינה אטרקטיבית. ייתכן והיא הייתה אטרקטיבית למועד הקמתה לפני מספר שנים, אך מאז השתנו התנאים במשק – 

* שערי המט"ח והצמדות השתנו 

* הריביות קטנו בצורה משמעותית  

* ישנם מסלולים חדשים ואטרקטיביים

אם כך נשאלת השאלה – "האם ישנה הצדקה כלכלית" למחזר את המשכנתא?

לשם כך בניתי שאלון "כדאיות"  קצר אשר מטרתו, לבחון את האפשרויות להוזלת המשכנתא הקיימת, והתאמתם לתנאי השוק כיום. 

בחן את עצמך

ב. מהי יתרת תקופת ההלוואה עד לסיומה:
1. פחות מ 5 שנים
2. 5-10 שנים
3. 10-18 שנים
4. 18 שנים ומעלה

א. מהי יתרת המשכנתא לסילוק נכון להיום :
1.עד 250,000 ₪
2. 250,000-400,000 ₪
3. 400,000-600,000 ₪ 
4.מעל 600,000 ₪ 

ד. מהו שיעור הריבית הממוצעת על ההלוואה:
1. פחות מ 3%
2. 3%-4%
3. 4%-5%
4. יותר מ - 5%

ג. מהו חלקן של ההלואות צמודות המדד בהלוואה?
1. עד 25%
2. 25%-40%
3. 40%-60%
4.מעבר ל -60%

סכם את תשובותיך

4-6 נקודות:
תנאי ההלוואה שלכם הינם סבירים ביחס לתנאי השוק כיום, ואין צורך לבצע מחזור להלוואה. 

7-10 נקודות:

יש צורך לבחון את כדאיות המשכנתא – ישנה סבירות לכדאיות כלכלית למחזור המשכנתא, ופוטנציאל גבוה לחסכון.

11-16 נקודות:

המשכנתא שלכם אינה אטרקטיבית, אתם משלמים מידי חודש סכומים גבוהים מידי. ניתן לחסוך כסף רב. ואפילו לקצר את תקופת ההלוואה, יש לבחון בהקדם את נושא ההצמדות!!!

הגיעה העת למחזר את המשכנתא!!!

bottom of page