top of page

 

1.  פגישה עם מומחה למימון- זהו התהליך החשוב מכולם, היות ובפגישה זו מקבל המומחה שלנו את פרטי העסקה המלאים ובוחן את יכולת ההחזר שלכם. פגישה זו מורכבת ממספר שלבים:

א. 
אבחון צרכים - המומחה יבחן את גובה המשכנתא הדרושה לכם ואת מהות העיסקה.

ב. אבחון פיננסי - המומחה יבדוק את המסמכים אשר נתבקשתם להביא לפגישה (אישורי הכנסה, תדפיסי עו"ש, תדפיסי הלוואות וכו'). בנוסף ייבדקו ההכנסות העתידיות שלכם (כגון: חסכונות, קרנות השתלמות, קופות גמל וכו'). במידה וקיימות הלוואות נוספות נחשב גם אותם לצורך קביעת יכולת ההחזר שלכם.

ג. גיבוש אסטרטגיה - לאחר שליבנו את הצרכים, שלכם ולאחר שבחנו את יכולת ההחזר שלכם, הגיע הזמן לגבש תוכנית פעולה. ביחד אתם ואנחנו נבנה אסטרטגיה נכונה ובטוחה עבורכם.

הערה: קורה שמומחה המשכנתאות מתרשם שההתחייבות אותה אתם עומדים לקחת עלולה לסבך אתכם, חובתנו כמומחים להזהיר אתכם מפני נטילת המשכנתא.


2.  קביעת תמהיל (הרכב) ההלוואה -
א.
לאחר הפגישה יבחן המומחה למשכנתאות את האסטרטגיה שסוכמה בפגישה, הוא יבצע בחינת אשראי נוספת ומקיפה לעיסקה ולצרכים שלכם.
לאחר מכן ייגבש תמהיל אופטימלי, תוך שהוא מתחשב ביכולת ההחזר שלכם, בהכנסות הקיימות והעתידיות שלכם. בנוסף יילקחו בחשבון סוגי הלוואות אטרקטיביות הקיימות כיום בשוק, כל זאת על מנת לחסוך לכם כסף- הרבה, הרבה כסף.


ב. זמן קצר לאחר אנו נפרוש בפניכם מספר הצעות. לכל הצעה תקבלו הסבר על היתרונות, החסרונות והשיקולים בבחירת התמהיל. לאחר שתבחנו את ההצעות, ותסכימו על התמהיל הנבחר, אנו נתחיל בתהליך מול הבנק.


3.  מכרז בין הבנקים - לאחר שהסכמתם על תמהיל, אנו נתרוצץ ונקיים עבורכם מכרז בין הבנקים, על התמהיל שנבחר כך למעשה אתם "קובעים" מה יהיה הרכב ההלוואה שלכם ולא הפקיד בבנק. אנו נוודא שההצעות שתקבלו תהיינה האטרקטיביות ביותר מבחינת התנאים. אנו נציג לכם את תוצאות המכרז וביחד נקבע באיזה בנק ובאיזה סניף תלקח המשכנתא.

4.  ביצוע ההלוואה בבנק - צוות "בית האשראי" יתאם עבורכם פגישה בבנק, אשר בה תדרשו לחתום על תדפיסי ההלוואה. מומחה המשכנתאות שלנו ידריך אתכם בנבכי הטופסולוגיה והמסמכים השונים. תקבלו פירוט של המסמכים אותם עליכם להציג לבנק. אנו נוודא שאתם מבינים על מה אתם חותמים וכי אין "אותיות קטנות" שעלולות לסבך אתכם ובסופו של תהליך תקבלו את המימון לדירה עליה חלמתם.

מקצוענות זה שם המשחק - לאחר שנקבעה לכם פגישה עם המומחה של בית האשראי, למעשה מתחיל תהליך בניית המשכנתא האופטימלית שלכם בתהליך של 4 שלבים:

1

1.  פגישה עם מומחה למימון- זהו התהליך החשוב מכולם, היות ובפגישה זו מקבל המומחה שלנו את פרטי העסקה המלאים ובוחן את יכולת ההחזר שלכם. פגישה זו מורכבת ממספר שלבים:
א. אבחון צרכים - המומחה יבחן את גובה המשכנתא הדרושה לכם ואת מהות העיסקה.
ב. אבחון פיננסי - המומחה יבדוק את המסמכים אשר נתבקשתם להביא לפגישה (אישורי הכנסה, תדפיסי עו"ש, תדפיסי הלוואות וכו'). בנוסף ייבדקו ההכנסות העתידיות שלכם (כגון: חסכונות, קרנות השתלמות, קופות גמל וכו'). במידה וקיימות הלוואות נוספות נחשב גם אותם לצורך קביעת יכולת ההחזר שלכם.
ג. גיבוש אסטרטגיה - לאחר שליבנו את הצרכים, שלכם ולאחר שבחנו את יכולת ההחזר שלכם, הגיע הזמן לגבש תוכנית פעולה. ביחד אתם ואנחנו נבנה אסטרטגיה נכונה ובטוחה עבורכם.

הערה: קורה שמומחה המשכנתאות מתרשם שההתחייבות אותה אתם עומדים לקחת עלולה לסבך אתכם, חובתנו כמומחים להזהיר אתכם מפני נטילת המשכנתא.

bottom of page