top of page
,NUBV JU. CBETH.jpg

משכנתא חוץ בנקאית

מי נותן משכנתא חוץ בנקאית?

  • פלטפורמות של הלוואות חברתיות (P2P)

  • חברות ביטוח ובתי השקעות 

  • חברות פינטק 

  • קרנות נדל"ן פרטיות 

  • משקיעים פרטיים

מי מפקח על גופי המימון החוץ בנקאיים?

פיקוח על משכנתא חוץ בנקאית נעשה ע"י רשות שוק ההון, אשר מעניק רישיון "נותן אשראי" (מורחב או רגיל) לגוף המימון כאישור למתן אשראי.

איזה סוגי משכנתא ניתן לקבל באמצעות גופים חוץ בנקאיים?

ניתן לקבל משכנתא המבוססת על לוח שפיצר לטווח ארוך בפריסה ל 30 שנים ואף ליותר מכך.

ניתן לקבל הלואוות בלון לתקופה קצרה של מספר חודשים ועד ל 3 -5 ש'.

למה שחברה חוץ בנקאית תיתן אשראי למסורבים?

הבנק הוא ארגון בעל מדיניות אשראי שמרנית, וכפוף לרגולציה מכבידה, על ידי בנק ישראל והמפקח על הבנקים.

כתוצאה מכך "המוטיבציה" שיש לבנק  לקבל לקוחות עם נתונים פיננסים "בעייתיים". היא קטנה.

לעומת זאת לגופים חוץ בנקאיים יש מדיניות אשראי מקלה יותר. הם מביטים בסיכוי ובסיכון של העסקה ולא בנתונים היבשים. כתוצאה מכך הלקוחות שרוצים להיחלץ ממצב כלכלי בעייתי מוצאים דלת פתוחה וקשובה לצרכיהם.

 

  ---חשוב לזכור--- 
גיוס אשראי חוץ בנקאי ניתן למי שהמימון פותר בעיה ולא מסבך אותו.

bottom of page